Algemene voorwaarden

Welkom bij DSTRCT Media!

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de website van DSTRCT Media B.V., gevestigd op https://dstrctmedia.com.

Door deze website te openen, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met alle voorwaarden op deze pagina, mag u DSTRCT Media niet gebruiken.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en zich conformeert aan de voorwaarden en bepalingen van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ourselves”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant te volbrengen op de meest geschikte manier voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de verstrekking van de vermelde diensten van het bedrijf, overeenkomstig en onderworpen aan de heersende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en dus als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door DSTRCT Media te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van DSTRCT Media B.V.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker op te halen bij elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoek aan onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze partnerbedrijven voor affiliate/reclame maken ook gebruik van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit DSTRCT Media B.V. en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op DSTRCT Media. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze materialen van DSTRCT Media openen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die zijn vastgesteld in deze algemene voorwaarden.

U mag het volgende niet doen:

  • Materiaal van DSTRCT Media herdistribueren
  • Materiaal van DSTRCT Media verkopen, verhuren of in sublicentie geven
  • Materiaal van DSTRCT Media kopiëren, dupliceren of reproduceren
  • Inhoud van DSTRCT Media opnieuw verspreiden

Deze overeenkomst begint op de datum hierboven. Onze algemene voorwaarden

Uw privacy

Lees alstublieft onze Privacy Policy.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen op ons verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het beleid voor het plaatsen van links op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn aan en deze algemene voorwaarden en het beleid voor het plaatsen van links te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

  • onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel;
  • onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
  • enige van onze of uw aansprakelijkheden op enige manier beperken die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • enige van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn ingesteld: (a) zijn onderhevig aan de vorige alinea; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zullen we niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Wil je bij ons werken?