Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 26-Nov-2022 Effectieve datum 26-Nov-2022

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van DSTRCT Media B.V., Zwanenkamp 1119, Utrecht 3607NN, Nederland (hierna “wij”), e-mail: hello@dstrctmedia.com, telefoon: +31 6 15585214, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://dstrctmedia.com) (de “Service”). Door toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u hier niet mee instemt, gebruik dan de Service niet.

Wij kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen en zullen de herziene Privacyverklaring op de Service plaatsen. De herziene Privacyverklaring wordt effectief 180 dagen nadat de herziene Privacyverklaring is geplaatst op de Service en uw voortdurende toegang of gebruik van de Service na die tijd vormt uw aanvaarding van de herziene Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die wij verzamelen: Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

Naam E-mail Mobiel Social Media-profiel Geboortedatum Adres Werkadres Betalingsgegevens

Hoe wij uw informatie verzamelen: Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:

Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie indient Interacties met de website Uit openbare bronnen

Hoe wij uw informatie gebruiken: Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Marketing / Promotie Het maken van een gebruikersaccount Testimonials Het verzamelen van klantfeedback Handhaving van T&C Betaling verwerking Ondersteuning Administratieve informatie Gerichte reclame Beheer van klantbestellingen Sitebeveiliging Gebruiker-tot-gebruiker-opmerkingen Geschillenbeslechting Beheer van gebruikersaccount

Als wij uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het (de) doel(en) waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij de wet ons verplicht om anders te handelen.

Hoe wij uw informatie delen: Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Advertentiedienst Sponsors Marketingbureaus Juridische entiteiten Analyse Betalingshersteldiensten Gegevensverzameling en -verwerking Wij vragen dergelijke derde partijen om de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en deze niet langer te bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken in de volgende gevallen: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere wettelijke procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief deze Privacyverklaring; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, wordt uw informatie een van de activa die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie: Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons voor onbekende duur of zo lang als wij het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het is verzameld zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, etc. Restanten van anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) identificeert, kunnen onbeperkt worden opgeslagen.

Uw rechten: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (over te dragen) naar een andere entiteit, uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit en dergelijke andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via hello@dstrctmedia.com. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of het profileren dat wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via hello@dstrctmedia.com.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de benodigde persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

Cookies, enz.: Om meer te weten te komen over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, raadpleeg onze Cookieverklaring.

Beveiliging: De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute beveiliging garanderen en dienovereenkomstig kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van uw informatie: Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Service. Wij adviseren u sterk het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of -praktijken van sites of diensten van derden.

Klacht-/gegevensbeschermingsfunctionaris: Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klacht-/gegevensbeschermingsfunctionaris op:

DSTRCT Media B.V. Zwanenkamp 1119 3607NN Utrecht Nederland e-mail: hello@dstrctmedia.com

Wij zullen uw zorgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen.

Wil je bij ons werken?